Details

İMPARATORLUĞUN HAFIZASI: OSMANLI ARŞİVİ

22.04.2016, 15:08
Seminar für Nahoststudien, Universität Basel, Oda 104, Maiengasse 51, Basel,
Doktoratskooperation Islamwissenschaften Basel/Zürich

Devletlerin hafızası olarak nitelendirilen arşivler, geçmiş ile bugünü bağlayan bir köprü olmakla birlikte, geleceğe dair yeni söylemlere dayanak olacak belgeleri de içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla geçmişin yeniden üretimi arşivler aracılığı ile gerçekleşir. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden Osmanlı Arşivi, sadece Türkiye tarihi için değil, Ortadoğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinin tarih yazımı için de önemli bir kaynaktır. Bugün bağımsız birer devlet olan ve geçmişte Osmanlı coğrafyası içinde yer alan devletlerin ortak hafıza mekanı olarak Osmanlı Arşivi karşımıza çıkmaktadır.
Osmanlı Arşivi’nde araştırma yapacak bir araştırmacının arşivden nasıl yararlanacağı, belge türleri, Osmanlı bürokrasisinin işleyişi ve Osmanlı Arşivi’nin tanıtımı bu seminerin temel konusudur. Seminerin birinci bölümünde; Osmanlı’da Hazine-i Evrak olarak adlandırılan modern arşivin nasıl kurulduğu ve günümüzde nasıl işlediği ele alınacaktır. Araştırmacının arşiv belgesini değerlendirir- ken, belgenin türünü, hangi bürokratik işlemlerden geçtiğini ve Osmanlı bürokrasisinin nasıl işlediğini bilmesi oldukça önemlidir. Osmanlı bürokrasisinde yaşanan değişimin belgelere nasıl yansıdığı, örnek belge türleri üzerinden anlatılacaktır. Seminerin ikinci bölümünde ise; Osmanlı Arşivinde bulunan defter ve belge tasniflerinin tanıtımı yapılarak, araştırmacının arşivde hangi fonlarla karşılaşabileceği üzerinde durulacaktır. Ayrıca Osmanlı Arşivi’nin dışında Türkiye’de bulunan diğer arşivlere de kısaca değinilecektir.
Prof. Dr. Fatmagül Demirel, lisans, master ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik bölümünde çalıştı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanı olan Osmanlı hukuk ve basın tarihi üzerine yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. 

Keine Veranstaltungen verfügbar.